ตำแหน่งงานที่ว่าง

บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ได้ระบการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เปิดโอกาสให้ผู้มีความสนใจต้องการที่จะร่วมงานกับเราตามตำแหน่งดังนี้
ใบสมัครงาน