CHAROENCHAI SERVICE PLUS CENTER

ศูนย์บริการ Charoenchai Service Plus Center หรือ CSPมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ
พร้อมทีมงานวิศวกรและช่างผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า
มีขอบข่ายการให้บริการดังนี้
-บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
-บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
-บริการติดตั้งและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
-บริการกรองและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
-บริการให้คำปรึกษาการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

ศูนย์บริการCharoenchai Service Plus ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ศูนย์บริการเชียงใหม่
บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง
11/13 หมู่ 2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
Tel : 053-817521, 089-7582626
Fax : 053-817524
ศูนย์บริการเชียงใหม่
บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง
11/13 หมู่ 2 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
Tel : 053-817521, 089-7582626
Fax : 053-817524
ศูนย์บริการเกาะพงัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรการไฟฟ้า-แอร์
204/28 ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
Tel : 077-238977, 089-5871867
Fax : 077-238306
ศูนย์บริการสุราษฎร์ธานี
บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด
127/38 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-264165 Fax : 077-264166

บริษัท แมคไล้ท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
139 หมู่ 10 ถ.สนามบินสายใหม่ ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-200700 Fax : 077-200752-3
ศูนย์บริการเกาะพงัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรการไฟฟ้า-แอร์
204/28 ต.เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280
Tel : 077-238977, 089-5871867
Fax : 077-238306
ศูนย์บริการภูเก็ต
บริษัท อนันตกาญจน์ โฮลดิ้ง คอมปานี จำกัด
63/15 หมู่ 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
Tel : 076-513178-9, 086-4715061, 086-4715480
Fax : 076-513180
ศูนย์บริการหาดใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา 115
205 หมู่ 12 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
Tel : 074-457846, 081-8983448
Fax : 074-457845
ศูนย์บริการนครราชสีมา
บริษัท เขาใหญ่ซัพพลาย99 จำกัด
91/3 ซอย 3 (เทศบาล 16) ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

บริษัท เอสจีโอ จำกัด
88 ซอย กองวัคซีน 3 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Tel : 044-27363, 044-001245
Fax : 044-279365, 044-001246
Email : admin@sgo.co.th