ข่าวสาร

PEA The Electric Utility of The Future…ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต
Temca Forum & Exhibition 2018 Pattaya
งานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Unit Substation for Underground Distribution System"
งานสัมมนา Transformer&Technology ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
สัมมนา เจริญชัย @พัทยา
 1  

กิจกรรม

“มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และการเดินสายไฟฟ้า” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Dry Type Cast Resin, Oil Type และ Unit Substation
CCT Booth ที่พัทยา
 1