ข่าวสาร

วันที่ 17 กุมภาพัทธ์ 2559
ทางบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าและ AMSGB ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อเรื่อง Transformer&Technology ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
โดยในงานสัมมนา ได้นำเสนอองค์ความรู้สำคัญที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรของทุกท่าน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานมาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม

- ดร.คณาธิป สพันธุพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออกแบบด้านไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง
- คณะผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Lahmeyer แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Unit Substation ชั้นนำของโลก
- วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน Dry Type Cast Resin จาก บริษัท SGB Strakstorm จำกัด
- วิศวกรผู้เชี่ยวชาญหม้อแปลงไฟฟ้า Oil Type จากบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด