กิจกรรม

บริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และศูนย์บริการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย บริษัท อินลายน์ ซัพพลาย จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “ Transformer & Technology ” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ 2559 โดยมีความประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลที่น่าสนใจ