กิจกรรม

บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงฟ้าฟ้า จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า Oil Type Transformer, ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ AM SGB Dry Type Cast Resin Transformer และ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Lahmeyer Unit Substation จากประเทศเยอรมัน เล็งเห็นถึงความสำคัญระบบไฟฟ้า จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นโดยร่วมกับ ศูนย์บริการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงขลา 115 ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และการเดินสายไฟฟ้า” ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2559 โดยมีวิทยากร ดังนี้
- วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้า Dry Type Cast Resin, Oil Type และ Unit Substation จากบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
- วิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Maintenance จากบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
            และวิทยากรคนสำคัญ อ.ลือชัย ทองนิล ประธานกรรมการ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.(พ.ศ.2554-2556,กรรมการสภาวิศวกร)