ข่าวสาร

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560

ด้วยบริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด ผู้แทนจำหน่าย Unit Substation ยี่ห้อ Lahmeyer (Sole Distributor) ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Unit Substation for Underground Distribution System" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบการจ่ายไฟฟ้าใต้ดินจากLahmeyer และ Siemens ประเทศเยอรมนี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม Meeting Room 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์