ข่าวสาร

วันที่ 26 ต.ค.2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2561 
ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน ภายใต้ชื่องาน “PEA The Electric Utility of The Future…ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต”
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส
 รอง ผวจ.เชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ทั้งภาคธุรกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจาก 95 กิจการ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ สื่อ มวลชน และผู้บริหาร PEA 
เข้าร่วมงานดังกล่าวร่วม 300 คน ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า