CLICK TO VIEW
โรงงาน 1
บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
สำนักงานใหญ่:
9 ซอยประชาอุทิศ 21 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ :02-409-6655 (Auto 20 lines)
โทรสาร :02-409-6613
ฝ่ายขายในประเทศ (สินค้าหม้อแปลงไฟฟ้า)
contact@charoenchai.com
rapepat@charoenchai.com

CLICK TO VIEW
โรงงาน 2 (จังหวัดสมุทรปราการ)
บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จำกัด
838 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ประเทศไทย
โทรศัพท์ :02-409-6655 (Auto 20 Lines)
โทรสาร : 02-409-6613
ฝ่ายขายในประเทศ (สินค้า Unit Substation)
pumipat@charoenchai.com
cecilia@charoenchai.com
ฝ่ายขายต่างประเทศ
cecilia@charoenchai.com
cmi@charoenchai.co
ฝ่ายบริการ
service@charoenchai.com

CLICK TO VIEW
 
บริษัท เจริญชัยเอ็มแอนด์อี จำกัด
32 ซอยประชาอุทิศ21 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-870-9866 (Auto 20 Lines)
โทรสาร : 02-870-9118-9
ฝ่ายขายในประเทศ
cmi@charoenchai.com